fbpx

เรามาทำความรู้จักว่า 9H คืออะไร

By |2022-09-07T07:36:43+00:00July 13th, 2017|Coating|

คำว่า 9H ที่เคลือบแก้ว เคลือบคริสตัล เคลือบเซรามิค มักจะใช้โฆษณาต่อท้ายผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดและบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของตน อธิบายได้ตามนี้ 9 = Scale หรือ ระดับ มีตั้งแต่ 1-10 H = Hardness หรือ ความแข็ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เราสามารถแบ่งความเข็งได้ 2 [...]

เคลือบแก้ว เคลือบเซรามิก คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

By |2020-11-05T14:08:39+00:00May 12th, 2015|Coating|

เคลือบแก้ว เคลือบเซรามิก ราคาเป็นหมื่นๆ ก็ต้องรู้ข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินทำ!! กับคำถามที่ว่า : เคลือบแก้วกับเคลือบเซรามิก  มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเราจะเคลือบอะไรดี ? ทุกวันนี้เราซื้อสินค้ายังมี คู่มือแนบมาด้วยเสมอ วันนี้เราจะเอาคู่มือ หรือ Guideline ที่บอกทุกอย่างที่เป็นเคลือบแก้ว เคลือบเซรามิก ให้ท่านได้รู้และช่วยในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้รถ  เรามาเริ่มรู้จักกับคำว่า เคลือบแก้ว เคลือบเซรามิก กันเลย!! และเรามาไขข้อสงสัยกันว่าว่า การเคลือบแก้ว เคลือบเซรามิก [...]

Go to Top