เคลือบแก้ว เคลือบเซรามิก opticoat pro

OPTI-COAT PRO

สัมผัสความทนทาน ที่ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี!

Opti-Coat Pro  เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบสีเซรามิกที่ทนทานและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี (9H) และป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Opti-Coat Pro  เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิก หรือ Ceramic Coating ที่มีคุณสมบัติแบบ Permanent Coaitng คือ ปกป้องแบบคงทนถาวรด้วยการประสานโครงสร้างแบบตาข่ายคริสตัล ( Crystal lattice ) ระหว่าง SIC ( Silicon Carbide) และชั้นแลคเกอร์ ทำให้ Opti-Coat Pro เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิกที่มีการปกป้องสูงและอยู่ติดพื้นผิวคงทนยาวนาน ด้วยความที่สารประกอบหลักของ Opti-Coat Pro เป็น SiC (Silicon Carbide) ซึ่งมีความแข็งในระดับ Pencil Scale (ดินสอ) และ Mohs Scale (ความแข็งของแร่ตามระบบของ โมส์) ในระดับ 9H ซึ่งแตกต่างจากเคลือบเซรามิกและเคลือบแก้วทั่วๆไปที่ใช้ Silica (SiO2) เป็นสารประกอบหลักซึ่งจะมีความแข็งเพียง 7H เท่านั้น

WHY OPTI-COAT PRO ?

เคลือบเซรามิก opticoat pro

The primary function of a ceramic coating is to protect the surface it is applied to. SiO2 and TiO2 based resins will hydrolyse and diminish over time. The hydrolysis and degradation of SiO2 and TiO2 based resins is accelerated with high pH products (such as alkaline degreasers) as well as at low pH cleaners (acid wash, etc.). By removing the Oxygen group and using SiC linkages as the polymer backbone, our coatings are unaffected by low or high pH levels (acids and alkalines) and resistant to UV breakdown.

The Opti-Coat Pro pre-polymer cross links, and form a continuous protective film on the painted surface to which it is applied to. As well, because of its formula Opti-Coat Pro resists breaking down under harsh chemicals and multiple car washes. All the while, the layer of protection it provides resists the damaging effects of bugs, bird droppings, and tree sap. So, while it ensures ceramic paint protection, Opti-Coat Pro also enhances gloss on the coated surface. Further, it is hydrophobic and resists water from sticking or staying on the surface of the coated surface.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.