เคลือบแก้ว optimum paint guard

OPTIMUM PAINT GURAD

ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของกรด!

Optimum Paint Guard เป็นเคลือบเซรามิกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องสีรถที่อยู่ในสต๊อคก่อนส่งมอบของตัวแทนขายรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิกที่จะช่วยลดการล้างทำความสะอาดบ่อยๆ และป้องกันฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และความเสียหายที่เกิดจากการทำลายของสารเคมีต่างๆ

Optimum Paint Guard ผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิกที่เหมาะกับรถยนต์ในสต็อกการขายหรือเตรียมจัดแสดงสำหรับตัวแทนขายรถยนต์ ช่วยปกป้องผิวรถเมื่อต้องจอดทิ้งไว้นานๆ
• มีความทนทานต่อสารเคมีที่รุนแรง
• ป้องกันความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการทำความสะอาด