เรามาทำความรู้จักว่า 9H คืออะไร

By |2019-10-31T08:11:01+00:00July 13th, 2017|Coating|

คำว่า 9H ที่เคลือบแก้ว เคลือบคริสตัล เคลือบเซรามิค มักจะใช้โฆษณาต่อท้ายผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดและบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของตน อธิบายได้ตามนี้ 9 = Scale หรือ ระดับ มีตั้งแต่ 1-10 H = Hardness หรือ ความแข็ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เราสามารถแบ่งความเข็งได้ 2 ลักษณะ [...]